Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cele Projektu Flagowego

  1. Stworzenie ujednoliconej, stabilnej platformy edytorstwa cyfrowego jako gotowego narzędzia i środowiska pracy dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  2. Promocja wiedzy i umiejętności naukowego edytorstwa cyfrowego w celu ochrony i badania dziedzictwa kulturowego (archiwa cyfrowe, edycje cyfrowe, bazy danych) w otwartym dostępie (open access).
  3. Promocja wiedzy i umiejętności jakościowej i ilościowej analizy komputerowej dziedzictwa kulturowego, materiału i baz danych służących do badań humanistycznych.
  4. Konsolidacja i rozwój inicjatyw w dziedzinie humanistyki cyfrowej na Uniwersytecie Jagiellońskim.
  5. Wsparcie przygotowania wniosków grantowych z funduszy wewnętrznych i zewnętrznych.
  6. Kursy, warsztaty i konferencje dla pracowników, doktorantów i studentów UJ, naukowców z zagranicy i społeczności pozaakademickiej.
  7. Zwiększenie widoczności badań naukowych realizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim ze szczęgólnym uwzględnieniem czasopism z impact-factor.