Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Elektroniczny korpus literatury w języku polskim UJ

Ten unikalny zestaw pełnotekstowych, elektronicznych wersji tekstów literackich w języku polskim (od początków piśmiennictwa polskiego do chwili obecnej) powstaje jako materiał do badań ilościowych nad językiem oryginałów i przekładów. Umożliwia połączenie badań leksykalnych i syntaktycznych z czytaniem na dystans, czyli połączenie stylometrii danych tekstowych ze statystyczną analizą metadanych (autor, tłumacz, rok pierwszego wydania oryginału, rok pierwszego wydania przekładu, język oryginału i in.). Istniejąca wersja prototypowa zawiera utwory w prostym formacie tekstowym (UTF-8); w przyszłości korpus będzie dostępny w formacie XML zgodnym z wytycznymi TEI, tak w całości, jak w dowolnym wyborze; teksty nie znajdujące się w domenie publicznej będą oczywiście dostępne wyłącznie jako frekwencje elementów językowych.

 

  Proza i poezja Dramat Razem
Polskie oryginały 4162 340 4502
Polskie przekłady 5068 432 5500
Razem 9230 772 10002

 


Ryc. 1. Wykres słupkowy ukazujący liczbę oryginałów i przekładów dekadami.
Rys. 1. Liczba oryginałów i przekładów dekadami.


Ryc. 2. Wykres słupkowy ukazujący proporcję oryginałów i przekładów dekadami od 1800 r.
Rys. 2. Liczba oryginałów i przekładów dekadami od 1800 r.


Ryc. 3. Wykres słupkowy ukazujący proporcje przekładów z dziesięciu najważniejszych języków obcych dekadami od 1800 r.
Rys. 3. Liczba przekładów z 10 najważniejszych języków dekadami od 1800 r.


Ryc. 4. Wykres słupkowy ukazujący proporcje liczbowe polskich tekstów oryginalnych, pisanych przez kobiety i mężczyzn dekadami od 1800 r.
Rys. 4. Liczba polskich autorek i autorów dekadami od 1800 r.


Ryc. 5. Wykres słupkowy ukazujący proporcje liczbowe polskich przekładów, pisanych przez kobiety i mężczyzn dekadami od 1800 r.
Rys. 5. Liczba obcych autorek i autorów dekadami od 1800 r.


Ryc. 6. Wykres słupkowy ukazujący proporcje liczbowe polskich przekładów, dokonanych przez kobiety i mężczyzn dekadami od 1800 r.
Rys. 6. Liczba tłumaczek i tłumaczy dekadami od 1800 r.