Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Jan Rybicki prof. UJ

Kierownik Projektu Flagowego

Dr hab. Jan Rybicki prof. UJ

Jest pracownikiem Instytutu Filologii Angielskiej UJ i dyrektorem Jagiellońskiego Centrum Humanistyki Cyfrowej. Ukończył studia anglistyczne na UJ; przedtem wykładał na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie i na Rice University w Houston. W roku 2000 obronił pracę doktorską pt. "A Computer Assisted Comparative Analysis of Two English Translations of Henryk Sienkiewicz's Trilogy", a w roku 2019 uzyskał na UJ habilitację za serię publikacji o sygnałach stylometrycznych w języku literackim w oryginale i przekładzie. Specjalizuje się w stylometrycznej atrybucji autorskiej i czytaniu na dystans, ze szczególnym uwzględnieniem literatury w przekładzie. Nic dziwnego, skoro oprócz licznych publikacji naukowych jest autorem ponad trzydziestu polskiech przekładów powieści anglojęzycznych takich pisarzy jak Kingsley Amis, Douglas Coupland, Francis Scott Fitzgerald, William Golding, Nadine Gordimer, Kazuo Ishiguro czy Jeanette Winterson, w tym również 11 książek Johna le Carré. Jest dobrze znaną postacią w międzynarodowym środowisku humanistyki cyfrowej jako członek komitetu wykonawczego Europejskiego Stowarzyszenia Humanistyki Cyfrowej EADH i organizator światowego kongresu Digital Humanities 2016 w Krakowie.
więcej O Dr hab. Jan Rybicki prof. UJ
Dr hab. Agata Kwaśnicka-Janowicz prof. UJ

Z-ca Kierownika Projektu Flagowego

Dr hab. Agata Kwaśnicka-Janowicz prof. UJ

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, zatrudniona w Katedrze Historii Języka i Dialektologii Wydziału Polonistyki UJ. Zajmuje się historią języka polskiego, semantyką leksykalną oraz językoznawstwem komputerowym i korpusowym. Autorka prac z zakresu historii języka polskiego w perspektywie slawistycznej, w tym nagrodzonej w 2019 roku przez Komitet Językoznawstwa PAN monografii "Staropolska terminologia bartnicza (na tle porównawczym)". Współautorka opracowania "Przewodnik po elektronicznych zasobach językowych dla polonistów (słowniki, kartoteki, korpusy, kompendia)", 2017. Zajmuje się językoznawstwem komputerowym w jego aspekcie aplikacyjnym, opracowując proces jego wdrożeń do procesu dydaktycznego. Laureatka konkursu Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki „Ars Docendi - wdrażanie, wspieranie i rozwój nowatorskich projektów dydaktycznych realizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim" (2015/2016) z programem warsztatów: "Współczesny warsztat polonisty – elektroniczne zasoby i narzędzia badawcze, realizowanych na Wydziale Polonistyki UJ od roku 2016/2017". Aplikacyjnemu charakterowi rozwiązań językoznawstwa komputerowego poświęca uwagę również w swoich wystąpieniach konferencyjnych, por. "Electronic language resource applications for Polish teachers in university teaching and teaching Polish as a foreign language", prezentowany podczas "5th Andalusian Slavic Studies Workdays", University of Granada, 2019. Uczestnik konferencji grupy CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure), od 2022 roku współkieruje zespołem językoznawców WP UJ, który we współpracy z Pracownią Metodologiczną IJP PAN opracowuje "Cyfrową bibliografię dialektologii polskiej" (projekt realizowany z funduszy programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie). Zastępca Dyrektora Jagiellońskiego Centrum Humanistyki Cyfrowej, współkieruje Projektem Flagowym Digital Humanities Lab, w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2022-2026). Członek AESIS, Network for Advancing and Evaluating the Societal Impact of Science.
Mgr Karolina Kraszkiewicz

Koordynatorka

Mgr Karolina Kraszkiewicz

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Związana z Uniwersytetem Jagiellońskim do stycznia 2022 roku, początkowo w Centrum Spraw Osobowych. Od stycznia 2023 roku członkini zespołu Projektu Flagowego.